Thanh toán khi nhận hàng

Bên cửa hàng Giti Kids có cách thức thanh toán khi nhận hàng COD. Để lựa chọn cách thức thanh toán này, khách hàng thực hiện các bước sau:

  • Bước 1: Tại trang Thanh Toán, khách hàng chọn cách thức thanh toán ‘Thanh toán khi nhận hàng’.
  • Bước 2: Bấm chọn ‘Đặt hàng ngay’.

Sau khi nhân viên nhận được thông tin sẽ liên hệ với đơn vị giao hàng để thực hiện thu tiền và cho khách kiểm tra sản phẩm khi giao hàng.

Thanh toán chuyển khoản

Ngoài việc khách hàng có thể chọn thanh toán khi nhận hàng thì khách hàng có thể thanh toán chuyển khoản trước cho cửa hàng. Để thực hiện cách thanh toán này, khách hàng thực hiện các bước sau:

  • Bước 1: Tại trang Thanh Toán, khách hàng chọn cách thức thanh toán ‘Thanh toán chuyển khoản’.
  • Bước 2: Bấm chọn ‘Đặt hàng ngay’.
  • Bước 3: Thực hiện chuyển khoản cho cửa hàng với nội dung ‘Tên + số điện thoại + mã đơn hàng’.

Sau khi nhân viên nhận được thông tin sẽ liên hệ với đơn vị giao hàng để thực hiện không thu tiền và cho khách kiểm tra sản phẩm khi giao hàng.

Thông tin chuyển khoản như sau:

  • Chủ tài khoản: Nguyễn Ngọc Anh Tuấn.
  • Số tài khoản: 19033846052018
  • Ngân hàng: Techcombank.

Thông tin liên hệ Giti Kids